dot

*Kèm theo tờ trình này gồm có:

-Báo cáo về cơ cấu tổ chức công ty, xem tại đây

-Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017, xem tại đây

-Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, xem tại đâyxem tại đây

-Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp, xem tại đây

 
dot
Tổng số truy cập: 14068666 lượt
Copyright © 2012 HTV TECHNOLOGY MEDIA SERVICES COMPANY LIMITED (HTV - TMS). All Rights Reserved
Địa chỉ: Só 9 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (848) 39101212 - Email: info@tms.com.vn