dot

HƯỚNG  DẪN DÒ KÊNH KỸ THUẬT SỐ ĐẦU THU VIACCESS (SDTV)

 

 

Bước 1:
    - Nhấn Menu trên Remote. Chọn Other Option. Chọn Factory Defalut. Chọn OK   

  Bước 2: Dò kênh SD
    - Bấm Menu trên Remote.Chọn mục Channel Search.
    - Nhấm phím Audio (màu đỏ) trên Remote.

    - Di chuyển xuống mục Frequency. Nhập vào số: 770000
    - Di chuyển xuống mục Symbol Rate. Nhập vào số: 6875

    - Mục Modulatotion: Chọn 64 QAM
    - Di chuyển xuống mục "Search ALL TP" chuyển thành “Search network
    - Nhấn OK trên remote để máy hoàn thành dò các kênh SDTV
    - Sau khi quá trình dò hoàn tất 100%
    - Nhấn OK và hoàn tất qui trình dò kênh.

 

Video Hướng Dẫn

 

 

dot
Tổng số truy cập: 13970746 lượt
Copyright © 2012 HTV TECHNOLOGY MEDIA SERVICES COMPANY LIMITED (HTV - TMS). All Rights Reserved
Địa chỉ: Só 9 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (848) 39101212 - Email: info@tms.com.vn