dot

 

Ngày 22/4, tại TP.HCM, Công ty HTV- TMS đã giới thiệu dịch vụ của HPlus (trên nền tảng web, App, Youtube), đầu thu HDTV tại Hội thảo bàn về vai trò của quyền tác giả, quyền liên quan đối với việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm ngày Sở hữu trí tuệ thế giới với chủ đề "Đổi mới sáng tạo, cải thiện cuộc sống".

 

Một số hình ảnh của công ty tại hội thảo:

 

 

 

 

 

Ngày 22/4, tại TP.HCM, Công ty HTV- TMS đã giới thiệu dịch vụ của HPlus (trên nền tảng web, App, Youtube), đầu thu HDTV tại Hội thảo bàn về vai trò của quyền tác giả, quyền liên quan đối với việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm ngày Sở hữu trí tuệ thế giới với chủ đề "Đổi mới sáng tạo, cải thiện cuộc sống".

 

Một số hình ảnh của công ty tại hội thảo:

 

 

 

 

 

dot
Tổng số truy cập: 12065469 lượt
Copyright © 2012 HTV TECHNOLOGY MEDIA SERVICES COMPANY LIMITED (HTV - TMS). All Rights Reserved
Địa chỉ: 19 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (848) 39101212 - Email: info@tms.com.vn