dot
Công Bố Thông Tin
Quản lý chất lượng Dịch vụ
Dịch vụ Truyền hình HTVC công bố thông tin về quản lý chất lượng dịch vụ
Công bố thông tin Công ty HTV-TMS
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
Quyết định số 08/QĐ-HĐTV-HTVTMS ngày 16/01/2017 của HĐTV công ty HTV-TMS
Quyết định HĐTV công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Truyền thông HTV
Bản công bố chất lượng dịch vụ truyền hình cáp
Quyết định Ban hành Bản công bố chất lượng dịch vụ Truyền hình cáp HTVC
Bản công bố Chất lượng Dịch vụ Viễn thông
Quyết định ban hành Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông số 01 từ Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Truyền thông HTV
dot
Tổng số truy cập: 14030145 lượt
Copyright © 2012 HTV TECHNOLOGY MEDIA SERVICES COMPANY LIMITED (HTV - TMS). All Rights Reserved
Địa chỉ: Só 9 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (848) 39101212 - Email: info@tms.com.vn